He Prabhu Anand Data

He prabhu anand data,  gyan hamko dijiye
Shigra sare durgunoko door hamase kijiye
He prabhu anand data

Lijiye hamko sharanmen, ham sada chari bane
Shanti chahak dharm rakshak, veer vrutadhari bane
He prabhu anand data

Ninda kabhibhi ham kisiki, bhul kabhi na kare
Satya bole juth tyage, mel aapasmen rahe
He prabhu anand data

Premase ham guru janonki, nitya hi sewa kare
Divya jiwan ho hamara, tere yash gaya kare
He prabhu anand data