Ame to tara nana bal

Ame to tara nana bal
Amari tu leje sambhal
Dagle dagle bhulo amari
De sadbuddhi bhulo visari
Tuj vin kon leshe sambhal
Ame to tara nana bal
Din dukhiya na dukh harva ne
Aapo bal mane sahay thavane
Am per prem ghano varsav
Ame to tara nana bal
Bal jivan aam vite have
Na duniya ni malinta sparshe
Amaru hasvu rahe chir kal
Ame to tara nana bal