Ragupati Raghav Raja Ram

Raghupati raghav raja ram, patita pavan Sitaram
Sitaram, Sitaram, bhaj pyare mana Sitaram (2)
Ragupati raghava raja ram.…

Ishwar allah tero nam, sabako sanmati de bhagwan (2)
Ragupati raghav raja ram……

Mukhmen tulsi ghatamen ram, jab bolo tab Sitaram, (2)
Ragupati raghav raja ram.…

Hathose karo gharka kam, mukhase bolo Sitaram (2)
Ragupati raghav raja ram…

Kaushalyaka vhala ram, dashrathjika pyara ram (2)
Ragupati raghav raja ram…

Bansivala hay ghanshyam, dhanushya dhari Sitaram (2)
Ragupati raghav raja ram.…

Ratre nindra divase kam, kyare bhajaso Sitaram (2)
Ragupati raghav raja ram.…