Mane pyaru lage (Tan Man Dhan)

Shreenathji… Shreenathji…
Shreenathji… Shreenathji…

Mane pyaru lage, Mane pyaru lage, Shreeji taru naam
Tan Man Dhan Shreeji na charnoma

Mai to chodi deedha, Mai to chodi deedha, sagada kaam ,
Tan man dhan Shreeji na charnoma
Mane pyaru lage, Shreeji taru naam…

Man mandirrye tulse ne mala,
Bhav bandhanana tod se tala
Maru ghar bane, Maru ghar bane, Rudu vrajadhaam
Tan man dhan Shreeji na charnoma
Mane pyaru lage, Shreeji taru naam…

Aath prahar bani, Prabhu tari dasi,
Charno ma tara, mathura ne kaashi
Mangu ek havey, mangu ek havey, haiya karee haar
Tan man dhan Shreeji na charnoma
Mane pyaru lage, Shreeji taru naam…

Vraj Mandala Ma Saune Vahla,
Seva Swikaro Prabhu. Karu Kalavala
Mara Mukhe Sada, Rate Shriji Naam
Tan man dhan Shreeji na charnoma
Mane pyaru lage, Shreeji taru naam…

Swarupane Nirakhu Shriiji Tamaru
Vaishnava Satsang, Nishdin Gaanu
Karajodi Karu, Bhavthi Pranam
Tan man dhan Shreeji na charnoma
Mane pyaru lage, shreeji taru naam…

Tan Man Dhan Shreeji Na Charano Ma