He Karuna Na Karnara

He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Sankat Na Har Nara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)

Meh Paapo Karya Che Eva, Hu Toh Bhulyo Tari Seva (2)
Mari Bhulo Ne Bhulnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi

Hu Andar Ma Thai Raaji, Khelyo Chu Avdi Baaji (2)
Avdi-Savadi Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi

He Parama-Krupalu Haala, Meh Pidha Vish Na Pyala (2)
Vish Ne Amruth Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi

Kadi Joru Kachoru Thai, Tu Toh Mahaveer Sant Kehlaya (2)
Mithi Chaya Je Denara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi

Mann Jadto Nathi Kinaro, Maro Kyaati Aave Aaro (2)
Mara Sacha Kevanhara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi

Che Maru Jeevan Udasi, Tu Sharne Le Avinashi (2)
Mara Dil Ma Hai Rangara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi

He Sankat Na Har Nara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)