Anjali Geet

Hay nath jodi hath paye premthi sau mangiye
Sharnu male sachu tamaru a radaythi mangiye
Je jiv aviyo aap pase charanma apnavjo,
Parmatma a atmane shanti saachi aapjo.

Vadi karmana yoge kari je kulma a avtare,
Tyan purna prem o prabhuji aapni bhakti kare.
Lakh chorasi na bandhanone lakshma lai kapjo,
Parmatma a atmane shanti saachi aapjo

Susampati suvichar ne satkarmano dai varso,
Janmojanam satsangthi kirtar paar utarjo.
Aa lokne parlokma tav prem ragrag vyapjo,
Parmatma a atmane shanti saachi aapjo.

Male moksh ke sukh swargnaaashaure evi nathi,
Dyo deha durlabh manvino bhajan karva bhavthi.
Sachu batavi roop shree ranchod radaye sthapjo,
Parmatma a atmane shanti saachi aapjo.