Gajanan Re

Gajanan re gajanan re,
Ho ganapati deva,
Mata jake parvati ne,
Pita shanker deva,
Gajanan re….

Pratham pela puja tari,
Pratham nama leva,
Gajanan re….

Phool chade sindoor chade,
Aur chade meva,
Gajanan re….

Ladoo anka bhog lage,
Sant kare seva,
Gajanan re….

Ridhi sidhi chamar dhore,
Naam dhundaro deva,
Gajanan re….

Bhakto tamne naman kare che,
Avichad bhakto leva,
Gajanan re….

Gajanan re gajanan re,Ho ganapati deva,Mata jake parvati ne,Pita shanker deva,Gajanan re….
Pratham pela puja tari,Pratham nama leva,Gajanan re….
Phool chade sindoor chade,Aur chade meva,Gajanan re….
Ladoo anka bhog lage,Sant kare seva,Gajanan re….
Ridhi sidhi chamar dhore,Naam dhundaro deva,Gajanan re….
Bhakto tamne naman kare che,Avichad bhakto leva,Gajanan re….