Halo Ne Virpur Jaiye Re

Ekaday ek ram laxman ne janki
Bagaday be bolo jaya hanumanki
Hai haath jodi ne vandan kariye re e halo halo ne virpur jaiye re (2)

Tragde tran mara jalaram bapa
Chagadday char mara virbai mata
Hai haath jodi ne vandan kariye re halo halo ne virpur jaiye re (2)

Panchaday panch dhanya pita pradhan ne
Chegaddey cha dhanya rajbai mata ne
Hai haath jodi ne vandan kariye re halo halo ne virpur jaiye re (2)

Saath day saath dhanya bhoja bhagat ne
Aathday aath dhanya valji thakker ne
Hai haath jodi ne vandan kariye re halo halo ne virpur jaiye re (2)

Navde nav dhanya jodi danda ne
Ekadey minde das dhanya akhut bahndar ne
Hai haath jodi ne vandan kariye re halo halo ne virpur jaiye re (2)